Governs amb Compromís

Benvolguts/des veïns i veïnes d’Alginet,

Entrem de ple en el que serà un any molt actiu en matèria política. Se’ns presenten per davant almenys tres convocatòries electorals, una d’elles la de les eleccions municipals. És hora, per tant, de mirar enrere i fer una valoració d’allò que ha estat prioritat per a l’actual equip de govern, així com dels resultats obtinguts.

Dos han sigut els pilars bàsics de la nostra actuació. D’una banda, la transparència pel que fa a adjudicacions en general: calia deixar ben clar que les obres, les participacions en borses de treball que facilitaren llocs de treball i tot el que suposara relació amb l’Ajuntament anava a ser totalment clar i net. Era el nostre granet d’arena per millorar la falta de confiança cap a la classe política que a hores d’ara impera en la gent. I puc dir ben convençut que s’ha complit estrictament. Podeu estar-ne ben segurs.

L’altra gran preocupació i pilar prioritari era les actuacions encaminades a pal·liar els efectes de la crisi econòmica en l’economia de les famílies. Les actuacions les hem centrades en dos fronts: el de l’educació i el de l’acció directa.

Per una banda, des del primer dia vam apostar per enfortir el vessant educatiu: si hi ha crisi, s’ha d’apostar clarament per la formació. Eixa era i és la nostra convicció. Així:

  • Hem participat activament en el manteniment dels centres de Primària i Secundària (fins i tot en els casos en què no ens tocava, ja que era competència de Conselleria).

  • Hem iniciat l’actuació de l’Escola de Persones Adultes a fi que, a partir del pròxim curs, tinga unes noves instal·lacions i puga oferir el Nivell 2 del segon cicle.

  • Hem revitalitzat la Biblioteca amb redistribució d’espais (que ha permés oferir llocs d’estudi als nostres universitaris), amb l’ampliació d’horaris en èpoques d’exàmens (atenent així la creixent demanda), o amb la creació del Club de Lectura (un èxit de participació en cadascuna de les seues edicions)…

  • Hem apostat per la reforma de la Casa de la Música. Amb l’ajuda de la Diputació de València, estem orgullosos d’haver aconseguit els espais suficients perquè es puga oferir el nivell professional a partir dels pròxims cursos.

  • La nostra lluita pel valencià a l’ensenyament ha fet que hàgem resultat elegits per a organitzar la 30 edició de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera el pròxim 19 d’abril.

En segon lloc, l’Equip de Govern ha posat en marxa actuacions directes que ajudaren a contrarestar les dificultats dels veïns i veïnes. Bàsicament:

  • L’esforç pressupostari constant per donar faena als desocupats: uns 400.000 euros anuals en plans d’ocupació locals.

  • Sol·licituds d’ajudes a l’ocupació (com la subvenció per atur agrícola de l’estiu).

  • Reforç de les actuacions dels Serveis Socials (amb la creació del menjador social escolar per als mesos d’estiu).

  • Increment constant de les beques de llibres i menjador per als escolars dels centres del poble.

Finalment, pel que fa a les actuacions estructurals i de patrimoni, he de dir que hem intentat, dins de les limitacions pressupostàries, consolidar aquelles inversions encetades feia anys que corrien el perill de ser ruïnoses. Així, hem començat el tancament de les noves instal·lacions esportives (que estaven per acabar i en perill de fer-se malbé), hem començat la rehabilitació del Mercat Municipal i recentment hem posat en marxa el Centre de Dia (amb la col·laboració d’una associació del poble), centre que la Conselleria du més de dos anys intentant sabotejar amb obstacles administratius diversos, impedint d’esta manera que les persones majors que necessiten una atenció diària puguen gaudir d’unes instal·lacions que porten més de quatre anys parades.

Per acabar, només m’agradaria agrair a totes aquelles persones i institucions que m’han ratificat allò que ja pensava: que hi ha molta gent disposada a treballar i fer coses pel poble. Gràcies al conjunt de les associacions per la seua tasca diària (esportives, festives, socials…) i a les persones que s’han implicat en totes les iniciatives que hem posat en marxa; gràcies a l’Associació Familiar Jaume I, que ha donat a l’Ajuntament l’edifici que tenien en propietat al carrer Empedrat i que servirà per a oferir locals a les associacions que en necessiten. Gràcies, en fi, a tots aquells que ens heu fet fàcil treballar per Alginet.

Una salutació ben cordial.

Jesús Boluda Villaseñor.


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389