Governs amb Compromís

QUATRE ANYS DE GOVERN AMB COMPROMÍS, #rescatempersones

Tres dels nostres principals objectius hem pogut assolir-los bastant bé: en primer lloc, un objectiu econòmic: sanejar els comptes i pagar als proveïdors amb qui l’ajuntament tenia deutes; en segon lloc, molta més transparència, participació i informació per als ciutadans perquè sàpiguen on van els seus impostos i què es fa a l’Ajuntament; i en tercer lloc un augment de les mesures en defensa del benestar social i el foment de l’ocupació. Els tres s’han acomplit en gran mesura; la ciutadania està informada a través dels mitjans que ha posat en marxa l’ajuntament: la web, les xarxes socials, La Sala, l’aplicació Pedreguer Report… A nivell econòmic, quan vam entrar els proveïdors tardaven entre 12 i 13 mesos en cobrar i actualment ho fan en menys de 30 dies, que es el que marca la llei. El romanent ha passat d’1.300.000 en negatiu fins als vora 1.724.841 € en positiu amb què hem tancat els pressupostos de 2013. Fa tres anys que els pressupostos tenen superàvit. Quant a les carències socials, hem pujat el destinat a ocupació i serveis socials més del 1200%

 • Sanejament de l’ajuntament. Mesures econòmiques

  • Primera mesura: elaborar un informe de l’estat de comptes i presentar-lo en Assemblea Ciutadana (i elaborar-ne un al final de legislatura)

  • Resultat de tresoreria: 2010, -1.469.027 €; 2013: +1.724.841 €

  • Deutes financers: juny/2012: 5.130.559,16 €; juny/2014: 3.174.154 € (38,51% correspon al préstec per pagar proveïdors)

  • Pagament proveïdors: d’un retard de 12 mesos (juny de 2011) hem passat a pagar en menys de 30 dies; i de deure’ls 1.590.207 € a no res; la Generalitat ens déu 159.438,19 € (desembre de 2014)

  • Deute per habitant: de 834 € hem passat a 469

  • No tenim contractada cap pòlissa de crèdit, cosa que venia siguent habitual

  • Hem baixat el nivell d’endeutament del 75% al 50.04%

 • Ciutadania més informada, més participació

  • Més mitjans comunicació i informació

   • Pedreguer Report

   • La Sala

   • Xarxes socials

   • Web municipal

   • Contactes directes amb cada regidor/a

  • Més participació

   • Assemblees ciutadanes

   • Pressupostos participatius…

 • Suport a la gent més necessitada i foment de l’ocupació

  • De 18.000 € a 238.000 €

  • Augment de la partida de Benestar Social

  • Beques salari

Data

Acció

enllaç

Juny, 2011

Comencen a gravar-se en vídeo els plenaris de l’ajuntament

http://pedreguer.es/?p=719

Agost, 2011

Es comunica a l’ajuntament la troballa de restes rupestres a la cova del comte

Agost, 2011

El camp de futbol de Pedreguer estrena gespa artificial

http://www.noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/833-el-camp-de-futbol-de-pedreguer-estrena-la-gespa-artificial.html

Octubre, 2011

Reunió amb director del parc natural del montgó

Octubre, 2011

Línia crèdit ICO per pagar proveïdors

http://www.lasprovincias.es/v/20120323/marina/pedreguer-debe-millones-euros-20120323.html

Octubre, 2011

Millores a la web, participació

Novembre-desembre, 2011

Obres de millora al pas subterrani de les Ventes: bomba d’impulsió. Ja no s’inunda quan plou

http://pedreguer.es/?p=1190

Desembre, 2011

Cloenda taller ocupació Parc del Patronat

Desembre, 2011

Aprovació dels pressupostos, després de molts anys, dins de l’anualitat anterior

http://pedreguer.es/?p=1207

Gener, 2012

Autorització per instal·lar xarxa lliure

http://pedreguer.es/?p=1221

Gener, 2012

Més informació i participació; reactivació i actualització de la web, perfil municipal a les xarxes i canal de youtube

Febrer, 2012

Reunió en València amb el subdirector General de Planificació, Logística i Seguretat sobre el traçat del tren de la costa i les al·legacions presentades en contra… No s’han resolt

http://pedreguer.es/?p=1392

Març, 2012

S’envia al ministeri el llistat de proveïdors pendents de pagament (121)

http://www.lasprovincias.es/v/20120323/marina/pedreguer-debe-millones-euros-20120323.html

Maig, 2012

Liquidació pressupost 2011: L’ajuntament tanca 2011 amb un important sanejament financer. El dèficit pressupostari de Pedreguer entre els ingressos i les despeses ha descendit en un 53%, el que en xifres absolutes suposa que el romanent negatiu que s’arrossegava ha baixat d’1.463.213,02 € a 687.034,31 euros

http://blocpedreguer.cat/archives/1154

Maig, 2012

S’aprova el projecte del pavelló esportiu i el plec de condicions per la seua construcció

Maig, 2012

Ministeri dóna vist-i-plau al pla d’ajust

http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/05/04/denia-pagara-proveedores-junio-18-millones-4-son-facturas-ano/902307.html

Maig, 2012

Aprovació pla especial sol dotacional pel pavelló

http://legislacion.derecho.com/anuncio-25-mayo-2012-direccion-territorial-de-infraestructuras-territorio-y-medio-ambiente-4265150

Maig, 2012

Comença a funcionar la xarxa guifi.net

http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2012/05/22/pedreguer-estrena-red-gratuita-internet/1256270.html

Maig, 2012

Signatura préstec per pagar proveïdors

Maig, 2012

Petició d’adhesió a Ses Valls de Retrobament

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2012/05/13/marinas-comtat-unen-impulsar-atractivo-turistico/1253174.html

Juny, 2012

Asfaltat de carrers a Monte Solana i Monte Pedreguer

Juliol, 2012

Alerta sobre intenció de marina salud de tancar urgències. S’aprova una moció contra la supressió de les urgències nocturnes

http://pedreguer.es/?s=urg%C3%A8ncies&paged=2

Juliol-agost, 2012

Accions contra el tancament de les urgències

http://pedreguer.es/?p=1849

Agost, 2012

Rebaixa del 7,1% en el sou de l’alcalde

http://blocpedreguer.cat/archives/1260

Agost, 2012

S’aprova una moció demanant una nova revisió de la ponència de valors

http://blocpedreguer.cat/archives/1260

Agost, 2012

Conveni adhesió al pla moderniza 6.0

http://blocpedreguer.cat/archives/1260

Setembre, 2012

S’ajorna adjudicació obres pavelló per la negativa de la conselleria a signar un pla de pagaments

http://pedreguer.es/?p=2056

Setembre, 2012

Es torna a baixar l’IBI per 2013

Octubre, 2012

Pla ajudes socials

http://www.lasprovincias.es/v/20121012/marina/pedreguer-destinara-euros-ayudas-20121012.html

Octubre, 2012

Tancament cova del comte

http://noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/3848-pedreguer-la-fundaci%C3%B3-cirne-inicia-un-projecte-per-protegir-i-difondre-els-gravats-i-pintures-prehist%C3%B2riques-de-la-cova-del-comte.html?tmpl=component&print=1

Octubre, 2012

En 5 mesos, 140 vivendes donades d’alta en guifi.net

http://coaliciocompromis.net/7781/magnifica-acollida-dels-veins-de-pedreguer-a-la-xarxa-lliure-dinternet-instal%E2%80%A2lada-al-municipi/

Octubre, 2012

Ens posem al dia en el pagament a proveïdors: de 12 mesos a 45 dies

http://www.lasprovincias.es/v/20121101/marina/consistorio-pedreguer-pagar-proveedores-20121101.html

Novembre, 2012

Conveni amb Beniarbeig per ús del pavelló

http://noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/3936-el-b%C3%A0squet-de-pedreguer-compartir%C3%A0-el-pavell%C3%B3-de-beniarbeig.html

Novembre, 2012

Reunió amb arquebisbat per aconseguir que el parc del patronat passe a nom del poble

http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/11/17/pedreguer-exige-iglesia-cumpla-pacto-1994-dar-pueblo-parque-15000-m2/952603.html

Novembre, 2012

Pedreguer, en la directiva de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull

http://pedreguer.es/?p=2375

Desembre, 2012

L’alcalde presenta recurs d’alçada contra la decisió dels farmacèutics de tancar les urgències de les farmàcies per les nits

http://www.laverdad.es/alicante/v/20121229/provincia/malestar-pedreguer-cierre-farmacias-20121229.html

Desembre, 2012

Presentació projecte cova del comte a Pedreguer

http://pedreguer.es/?p=2196

Desembre, 2012

Mesures contra els desnonaments

http://pedreguer.es/?p=2427

Desembre, 2012

Els pressupostos contemplen per primera vegada propostes ciutadanes, arran del primer programa de pressupostos participatius: benestar social puja el 90%; 60.000 € per foment de l’ocupació… Superàvit i baixa el nivell d’endeutament.

http://pedreguer.es/?p=2444

Desembre, 2012

Gala lliurament premis JOVEMPA a Pedreguer: l’alcalde reivindica davant el vicepresident del govern valencià diferents qüestions comarcals

http://pedreguer.es/?p=2390

Desembre, 2012

Es prorroga fins desembre de 2014 el pla confiança: però sense compromís de pagament per part del Consell

http://pedreguer.es/?p=2513

Desembre, 2012

El rockòdrom, inaugurat sense llicència, ja en té, i, a més, finalitzen els treballs d’adequació acústica: ja es poden celebrar concerts!

Desembre, 2012-gener, 2013

Reforçament mesures socials per pal·liar la situació dels més desfavorits: CÀRITAS i residència (llums de nadal), bossa d’ajudes socials, augment benestar social i taller ocupació

http://pedreguer.es/?p=2681

Gener, 2013

S’aprova agermanament amb Petra

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/02/09/pleno-petra-aprueba-hermanarse-municipio-valenciano-pedreguer/825502.html

Gener, 2013

Pedreguer, cas d’èxit en l’administració electrònica

http://info.gestiona.espublico.com/clientes/casos-de-exito/comunidad-valenciana/pedreguer/

Gener, 2013

Se sol·licita actualització dels valors cadastrals

Gener, 2013

Visita secretari autonòmic sanitat: nou centre de salut, urgències i farmàcies

http://pedreguer.es/?p=2524

Febrer, 2013

El parc del patronat, per fi és municipal

http://pedreguer.es/?p=2715

Febrer, 2013

Aprovat el pla d’ocupació local per 2013

Febrer, 2013

Homenatge als amics de la Pedrera. L’alcalde reivindica la derivació de crònics a aquest hospital, el centre de salut nou i la reobertura de les urgències nocturnes

http://www.san.gva.es/web/comunicacion/notas-de-prensa/-/journal_content/56/151322/748375/292581

Març, 2013

Pedreguer recupera parcialment el servei de farmàcia en horari de nit

http://www.lasprovincias.es/v/20130312/marina/pedreguer-recupera-servicio-farmacia-20130312.html

Març, 2013

Horts urbans

http://pedreguer.es/?p=2753

Març, 2013

101 persones sol·liciten participar al pla d’ocupació, que comença aquest mes

http://pedreguer.es/?p=2742

Abril, 2013

XXVIII Trobada d’escoles en valencià

http://pedreguer.es/?p=2904

Abril, 2013

Signatura protocol agermanament amb Petra

http://www.lasprovincias.es/v/20130416/marina/trobada-escoles-reunira-pedreguer-20130416.html

Abril, 2013

Subvenció de més de 300.000 € per l’espai cultural

http://pedreguer.es/?p=2863

Maig, 2013

La xarxa lliure de guifi.net arriba a més de 250 clients

http://coaliciocompromis.net/9962/la-xarxa-lliure-dinternet-instal%E2%80%A2lada-al-municipi-de-pedreguer-compleix-un-any-a-ple-rendiment/

Maig, 2013

Els bons resultats econòmics permeten a l’Ajuntament de Pedreguer pagar als proveïdors en 30 dies. Les previsions del pla d’ajust elaborat es veuen desbordades per les xifres positives

http://pedreguer.es/?p=3174

Maig, 2013

Compromís, gent de paraula: es renuncia a l’Alcaldia. Seguim amb la Regidoria d’Hisenda i s’assumeixen Educació i Cultura i se’n crea una de nova, Modernització

http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/05/25/dimite-alcalde-pedreguer-bloc-cargo-pspv/1000988.html

http://pedreguer.compromis.net/2013/05/31/paraules-de-sergi-ferrus-en-la-seua-renuncia-com-alcalde-de-pedreguer/

Juny, 2013

Pedreguer exigeix al Consell que rescindisca el contracte amb Marina Salud

http://pedreguer.es/?p=3177

Juliol, 2013

Acte en honor de les víctimes del metro

http://pedreguer.es/?p=3166

https://www.facebook.com/267068203304633/photos/a.267911899886930.76201.267068203304633/638465886164861/

Juliol, 2013

Pedreguer tanca el segon trimestre de 2013 sense cap factura pendent de pagament

http://pedreguer.es/?p=3187

Setembre, 2013

S’accepta la participació de Pedreguer en el Pla Conjunt d’Ocupació

http://pedreguer.es/?p=3299

Setembre, 2013

Encetem el curs polític amb la segona edició dels pressupostos participatius i la reiniciació del Pla General

http://pedreguer.es/?p=3301

Octubre, 2013

Les famílies de Pedreguer tornen a disposar d’ajudes per adquirir material escolar per segon any consecutiu

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/1797/les-families-tornaran-a-disposar-dajudes-per-a-material-escolar

Otubre, 2013

Pedreguer congela per segon any consecutiu la taxa de recollida de residus

http://pedreguer.es/?p=3628

Novembre, 2013

Es constitueix la Taula Solidària a Pedreguer

http://www.noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/6351-es-constitueix-la-taula-solid%C3%A0ria-a-pedreguer.html

Novembre, 2013

Pedreguer aconsegueix un nou Taller d’Ocupació. La Conselleria d’Economia concedeix una subvenció de 414.157’92 euros. Es destinarà al Taller “Verd i Pedra”

http://lamarinaplaza.com/2013/11/27/verd-i-pedra-una-via-per-trobar-treball/

Desembre, 2013

Pedreguer aprova els pressupostos per a 2014 amb un augment del 80% en despeses per al foment de l’ocupació i el benestar social

http://pedreguer.es/?p=3762

Desembre, 2013

Pedreguer reivindica, junt amb Gata i Ondara, que el tren de la costa vaja paral·lel a l’autopista

http://lamarinaplaza.com/2013/12/17/pedreguer-gata-y-ondara-reivindican-que-el-tren-de-la-costa-transcurra-paralelo-a-la-ap-7-y-no-se-desvie-a-denia/

Desembre, 2013

LES URGÈNCIES NOCTURNES TORNEN A OBRIR-SE!!

Tot i això, es fa campanya per informar de la notícia a la ciutadania, per tal que ho sàpiguen

http://lamarinaplaza.com/2014/01/18/un-bando-municipal-anima-a-acudir-al-centro-de-salud-por-la-noche-ante-el-temor-de-que-se-vuelva-a-cerrar/

Gener, 2014

Mesures de rellançament del turisme. Arranca el projecte de dinamització turística PEDREGUER 2.0. Ruta dels Riuraus

http://blogs.laveupv.com/ajuntaveu-blog/blog/3910/arranca-el-projecte-de-dinamitzacio-turistica-pedreguer-2.0

Març, 2014

Campanya d’intercanvis lingüístics a Pedreguer

http://pedreguer.es/?p=3989

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/9971/mes-de-100-persones-sinscriuen-en-els-intercanvis-linguistics-2014

Març, 2014

Pedreguer aprova un Segon Pla d’Ocupació Local per a 2014. Els pressupostos municipals destinaran 125.000 € a un taller ocupació per a aturats del municipi. Més de 100 veïns i veïnes participen en el procés de selecció

http://lamarinaplaza.com/2014/03/22/pedreguer-triplica-enguany-els-fons-per-a-crear-ocupacio/

http://pedreguer.es/?p=4066

http://lamarinaplaza.com/2014/03/29/mes-de-cent-veins-aspiren-a-alguna-de-les-places-del-pla-docupacio/

Març, 2014

Presentació del monogràfic que analitza els principals conflictes i mobilitzacions territorials en la Marina Alta

http://iecma.blogspot.com.es/2014/03/presentacio-revista-aguaits-32-33.html

Març, 2014

Continuen els treballs a la Cova del Comte, que situa Pedreguer al mapa mundial del Paleolític

http://lamarinaplaza.com/2014/03/28/la-cova-del-comte-situa-a-pedreguer-en-el-mapa-mundial-del-paleolitico/

Abril, 2014

L’Ajuntament de Pedreguer inicia una campanya de mcromecenatge per engegar les excavacions a la Cova del Comte

http://lamarinaplaza.com/2014/05/11/teatre-per-financar-lexcavacio-de-la-cova-del-comte/

Abril, 2014

La morositat i els impagaments del Consell impedeixen a Pedreguer invertir el seu superàvit

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/6306/la-morositat-i-els-impagaments-del-consell-impedeixen-a-pedreguer-invertir-el-seu-superavi

Juny, 2014

Continua la tercera edició dels Pressupostos Participatius a Pedreguer

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7342/continua-la-3a-edicio-dels-pressupostos-participatius-a-pedreguer

Juny, 2014

La xarxa lliure d’Internet instal·lada al municipi de Pedreguer compleix dos any a ple rendiment. Amb més de 340 vivendes connectades, la implantació de la xarxa supera totes les previsions

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7670/la-xarxa-lliure-dinternet-installada-a-pedreguer-compleix-dos-any

Juny, 2014

Pedreguer estrena una aplicació per a mòbils que manté la ciutadania informada al moment

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7799/pedreguer-estrena-una-aplicacio-per-a-mobils-que-mante-la-ciutadania-informada

Agost, 2014

Pedreguer presenta un vídeo promocional que servirà de tarja de visita del municipi.

Es posà en xarxa en setembre. A febrer de 2015 porta més de 3.800 visionats

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/9243/pedreguer-presenta-un-video-promocional-que-servira-de-tarja-de-visita-del-municipi

http://youtu.be/0mKE0uyT86I

Setembre, 2014

Tercer fons d’emergència

Fins 70 famílies han pogut acollir-se a aquesta mesura

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/9638/pedreguer-posa-en-marxa-un-fons-demergencia-social

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/12502/pedreguer-activa-un-fons-demergencia-social

Octubre, 2014

El bon estat de les finances municipals permet a Pedreguer cancel·lar el préstec per pagar proveïdors

http://lamarinaplaza.com/2014/10/29/pedreguer-sallibera-del-pla-dajust-al-refinancar-el-prestec-que-va-demanar-per-poder-pagar-els-proveidors/

Novembre, 2014

El valor cadastral es baixa un 27%

http://lamarinaplaza.com/2014/11/19/el-valor-catastral-de-las-viviendas-de-pedreguer-se-reduce-un-27-este-ano/

Novembre, 2014

Resultats de les votacions dels pressupostos participatius. L’ajuda social segueix siguent la prioritat

http://lamarinaplaza.com/2014/11/23/lajuda-social-segueix-sent-la-prioritat/

Desembre, 2014

El govern presenta en assemblea l’estat de comptes i del pla general

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/12158/el-govern-de-pedreguer-presenta-en-assemblea-lestat-de-comptes-i-del-pla-general

Desembre, 2014

S’aproven els pressupostos per a 2015 amb un augment del 46% en despeses per al foment de l’ocupació i el benestar social

http://pedreguer.es/?p=5155

Gener, 2015

La bona situació econòmica de les arques municipals i la pròrroga del Pla Confiança permeten reprendre el projecte del pavelló cobert

http://lamarinaplaza.com/2015/01/09/pedreguer-repren-el-projecte-del-pavello-cobert-a-financar-amb-el-pla-confianca/

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/12660/pedreguer-anuncia-la-construccio-del-pavello-poliesportiu-cobert

Gener, 2015

Tercer pla d’ocupació, amb 200.000 €

http://lamarinaplaza.com/2015/01/28/pedreguer-destina-200-000-euros-mas-de-un-2-de-todo-su-presupuesto-a-otro-plan-de-empleo/

Febrer, 2015

Recollida selectiva de residus Porta a Porta

http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/13296/campanya-recollida-residus-pedreguer-porta-a-porta

I deixem enllestida la construcció del Pavelló cobert i la rehabilitació de l’Espai Cultural, entre altres (pont Galgues, per exemple)…

… pendent: l’atur (de 823 en 2013 a 692 en desembre de 2014) i el centre de salut…


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389