Governs amb Compromís

BALANÇ 2011-14

El dia 20 de setembre de 2013, després d’estar a l’oposició mentre governava en minoria el Partit Popular, els grups municipals del Bloc-Compromís i del PSPV a l’Ajuntament de Xeraco elegiren com a nou alcalde Francesc Serralta, portaveu fins aquell moment del grup Bloc-Compromís.

16 MESOS DE GOVERN PROGRESSISTA A XERACO

Les prioritats d’aquest govern fóren, són i seran els interessos de les persones del poble de Xeraco per damunt dels interessos de partit. L’altra qüestió prioritària era donar-li estabilitat i governabilitat en uns temps on la crisi econòmica i la incertesa estan fent estralls no poques administracions públiques. És per això que tot el que s’ha fet durant aquest temps ha anat encaminat a posar les bases per tal de millorar, en la mesura del possible, la condició de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

En aquest sentit s’han pres les següents mesures i s’han dut a terme les següents actuacions:

PRIMERA. ESTRUCTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

És feia imprescindible reorganitzar l’estructura político-administrativa del consistori per tal d’aconseguir un funcionament més racional i eficient. Reorganització que va consistir en:

1. Nomenar quatre Tinents d’Alcalde, que tenen delegacions genèriques per tal de poder dirigir, gestionar i organitzar els seus serveis corresponents així com adoptar resolucions.

2. La Junta de Govern Local es configura com un òrgan d’assistència permanent a l’alcalde per tal que les decisions que s’hagen d’adoptar guanyen en agilitat i eficàcia.

3. S’implanta un model organitzatiu dels diferents serveis municipals, orientat a l’increment de la professionalització de l’administració i a la consecució de l’eficiència i l’eficàcia en el funcionament i la prestació dels serveis públics.

SEGONA. ECONOMIA

Certament ha estat una faena intensa duta a terme entre els regidors-res i funcionariat de l’ajuntament doncs per primera vegada podem disposar d’un pressupost aprovat abans de finalitzar el període de l’anterior.

Aquesta feina ens va a permetre encarar el 2014 amb una clara i completa visió econòmica de l’any en curs facilitant de manera més eficient la política local econòmico-administrativa i que cada regidoria fòra responsable de la seua gestió i de les seues despeses.

Característiques del pressupost de 2014 que ascendia a 4.800.000€.

Les grans diferències entre els 2013 i el 2014 han estat en la manera tècnica i precisa en la qual s’ha dut a terme la seua elaboració, a més de la rapidesa.

El pressupost de 2014 va estar confeccionat en base a la recaptació real, disminuint per tant en 400.000€ els nostres ingressos per tal d’elaborar el pressupost i partint d’un edeutament del 64%.

Pel que respecta a les inversions, l’endeutament es va planificar a llarg termini per poder suportar millor la càrrega, donat que segons tenim entès, la Diputació donava les ajudes del 2014 i 2015 a final de legislatura.

Resultats d’eixa Gestió (Titulars de Premsa)

Novembre 2014 .

XERACO REBAIXA EL TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS A 55 DIES.

 • Fa poc més d’un any el govern del PP pagava a 208 dies.

 • Ja hi ha un esborrany del pressupost de 2015 amb major atenció social a l’ocupació que els anteriors.

XERACO PRESENTA ELS COMPTES DE 2014 AMB EL MILLOR BALANÇ ECONÒMIC DELS ÚLTIMS ANYS.

La bona gestió i el control del gasto són els artífexs que avalen els resultats econòmics del passat exercici 2014.

De notable alt es podria considerar la qualificació que ha aconseguit l’Ajuntament de Xeraco durant els últims 16 mesos de govern. Un equip format per Compreels meus i PSPV que va centrar part del seu pacte en l’estabilitat i governabilitat del municipi i que s’enfronta ara a l’avaluació de resultats econòmics.

3 són les dades contrastables que decanten la balança a favor de la gestió de l’actual equip de govern respecte a les xifres que presentava l’anterior govern popular a mitjan de legislatura.

 • L’obtenció d’un avanç de superàvit de més de 600.000 €.

 • La reducció del període de pagament de factures als proveïdors de 8 mesos a tan sols 23 dies.

 • Reducció del percentatge del deute de l’Ajuntament del 64% a inicis de legislatura al 53% actual”.

TERCERA. INFRAESTRUCTURES

 1. S’han invertit 50.000 € (Tardor 2013) en la millora de la xarxa de pluvials del sector sud de la platja com a mesura preventiva per evitar les possibles inundacions per pluges torrencials.

 2. PPOS DEL 2014 I 2015: 124.000€.

Asfaltat dels carrers del poble que es trobaven en pitjor condicions.

 1. Pla de Camins Rurals: 50. 000€.

 1. Adequació de sistema contraincendis de la Casa de la Cultura.

 2. Instal·lacio del Gas Natural

Tots sabem que el gas natural és el combustible fòssil menys contaminant i suposa, a mes, un estalvi energètic. Un estalvi (també important) per a l’economia dels nostres veïns i de les nostres empreses que, a nivell local, mantenen més que dignament la situació malmesa de crisi amb el factor agrícola i turístic com puntes de llança.

L’Ajuntament de Xeraco, està compromés amb la sostenibilitat. Per això, la posada en marxa del gas natural és un pas endavant

 1. EFICIÈNCIA ENERGÉTICA. S’està finalitzant la instal·lació de Leds en l’enllumenat públic i en edificis municipals, reductor de corrent en platja i polígon, substitució aire condicionat en algunes dependències municipals i adquisició d’una manta eléctrica en la piscina climatitzada municipal per tal de millorar l’eficiència energètica. Està en marxa la substitució d’energia eléctrica a la piscina per Gas.

 2. ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA SOSTENIBLE GENER 2015.

 1. L’AJUNTAMENT DE XERACO CONSTRUÏX UN PÀRQUING PER AL CEMENTERI MUNICIPAL.

 • La parcel·la en qüestió té 1.600 m’i2 podran fer ús uns 50 vehicles.

 • L’ús dels terrenys veïns a l’Escoleta “La Papallona” també es podran usar provisionalment per al dia 1 de Novembre.

 • L’Ajuntament i els veïns de Xeraco comptaran a partir del pròxim cap de setmana amb un párquing públic i gratuït junt amb el mateix Cementeri Municipal.

8.- ANTENES WIFI I PASSAREL·LES D’ACCÉS A LA PLATJA.

A tan sols poc més d’un mes perquè finalitze l’any l’Ajuntament de Xeraco contínua el seu programa d’inversió en infraestructures previstes en el pressupost de 2014.

En este sentit ja ha acabat la col·locació de tres antenes Wi-Fi en la Platja amb un cost de 8417,91 €. Amb la col·locació d’estes antenes pràcticament tota la Platja de Xeraco comptarà amb una cobertura WI-Fi de qualitat. També en la Platja s’està acabant la construcció de dos passarel·les d’accés a través de la duna amb un cost total de 21.199,20 €. Els carrers sobre les quals s’estan construint les passarel·les són C/Vall d’Albaida i C La Goleta. Esta infraestructura ha sigut molt demandada pels ciutadans perquè permet un millor accés als usuaris amb mobilitat reduïda. Ambdós actuacions estan en part subvencionades amb el Pla Millor; el propi Ajuntament aporta aproximadament el 50 %.

9.-Adquisició d’una barca per al servei de socorrisme.

Ha millorat el servei de l’empresa que va rebre en 2014 la Distinció Temàtica per Salvament i Socorrisme.

QUARTA. MEDI AMBIENT I TURISME

1.-XERACO BUSCA UN PLA ESTRATÉGIC MEDIAMBIENTAL

 • Amb la sana intenció de conéixer i fer conéixer tot el patrimoni històric, arquitectònic, forestal, de zona humida i de platja l’Ajuntament xeraquer està fent esforços en la recuperació i manteniment del patrimoni natural i de domini públic (reactivació i dinamització de sendes, camins, catalogació de Bens de Rel·levància Local, potenciació d’àrees recreatives, activitats a l’aire lliure,…) per poder oferir-lo a la ciutadania i al visitant en general.

 • En definitiva, és tracta d’encetar un esborrany de Pla Estratègic Mediambiental i Turístic que redimensione l’activitat econòmica, cultural i esportiva al nostre vaig poblar i comarca.

 • Finalització del projecte del Mirador de la Marjal iniciat per l’anterior equip de govern. El primer pas per dotar al nostre terme d’un element que augmente el seu valor des del punt de vista mediambiental i d’oferta turística de la platja, esperant que al llarg del temps puguem anar incorporant més territori aquàtic al projecte de la marjal.

 • XERACO MILLORA L’OFERTA TURÍSTICA EN SETMANA SANTA PENSANT EN L’ESTIU.

 • Els ecosistemes de marjal i muntanya els més beneficiats.

 • En breu s’inaugurarà el nou Mirador d’Aus de la Marjal.

 • XERACO OBRI UN NOU ACCÉS AL SEU MUNTANYA PENSANT EN ATRAURE MÉS TURISME.

 • Tradicionals camins obstaculitzats per l’Autopista AP-7 recobren protagonisme.

 • S’incrementa la demanda turística de muntanya.

XERACO REP LA “Q” DE QUALITAT TURÍSTICA DE MANS DEL MINISTRE SÒRIA.

 • Tres guardons turístics porta aconseguits enguany la Platja de Xeraco.

 • Molt va treballar i fer els deures el consistori local xeraquer per arreplegar al juny els 3 reconeixements que s’han concedit a esta població. El passat mes de maig es rebia de mans del Conseller de Turisme el distintiu de Qualitur –que concedix el pla Estratègic Global de Turisme de la C.V. i dijous passat la bandera “Q” de l’Institut de Qualitat Turística. Este guardó també li ha sigut concedit a platges valencianes de contrastat prestigi com Gandia i Benidorm. Xeraco també ha rebut la Bandera Blava que aconseguix ininterrompudament la Platja de Xeraco des de 1988 i una distinció temática al Salvament i Socorrisme.

I MONTDUVER ULTRATRAIL .

Hem sigut pioners en la organització i preparació de la I MONTDUVER ULTRATRAIL. Porva d’iltrafons que va discorrer pels paratges forestals més emblemàtics del Massís del Montduver. Junt a Xeresa i La Valldigna ha estat un repte poder organitzar este event esportiu que esperem es consolide en els propers anys.

CINQUENA. SERVEIS.

L’AJUNTAMENT DE XERACO ADJUDICA EL SERVICI D’ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS.

 • El principal objectiu del nou govern continua sent el de poder abaixar l’impost.

 • Comerços de venda, distribució d’aliments i restaurants seran els més beneficiats.

 1. El passat novembre el Ple de l’Ajuntament aprovava l’expedient de contractació de la gestió del servici públic d’arreplega i transport de RSU en la modalitat de concessió i ha sigut ara a l’abril quan s’ha adjudicat el contracte de gestió. El pressupost de licitació del contracte ascendix a la quantia de 123.235 € anuals més 12.323,50 € anuals en concepte d’IVA: La duració inicial del contracte és de 8 anys amb possibilitat de pròrroga per períodes anuals fins a un màxim de dos anys.

 2. Contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i de neteja i control de la piscina. La unió de tots els serveis en una sola contractació així com altres ajustos que s’han realitzat en les plecs han abaratit notablement els costos dels serveis.

SISENA. TERRITORI I PATRIMONI

1. Impuls dels tràmits d’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana

S’han avançat els treballs de redacció de la documentació del Pla General d’Ordenació Urbana, el Catàleg de Bens i Espais Protegits i demés Estudis Annexos i s’han mantingut reunions en diferents organismes (Direcció Territorial de Cultura, Demarcació de Carreteres de l’Estat…) per tal d’impulsar els tràmits pendents per a l’aprovació d’este instrument.

2. Sol·licitud de substitució del projecte Casal Jove, finançat a càrrec del Pla Confiança, pel projecte de Rehabilitació de l’Antic Col·legi de les Monges per a evitar que aquest immoble de gran valor històric es deteriore més del que està i puga causar algun dany als nostres veïns, a banda de poder destinar-lo en un futur a finalitats historico-culturals i jovenívoles donant un valor afegit al nucli històric de la localitat.

SETENA. OCUPACIÓ

En primer lloc cal constatar que Xeraco degut a la seua tradicional activitat agrícola derivada dels cítrics es mou en un percentatge entre un 9% i un 14% d’atur a la localitat. Xifra que per sort es troba per baix de la mitjana de la resta del país i hem procurat dins de les escasses possibilitats que té un Ajuntament com el nostre buscar mesures adients perquè vaja baixant.

ANY 2014.

1. S’han dedicat 12.000 € a de l’ INEM Agrari per a neteja de sendes.

2. S’han contractat persones a través de l’ENCORP.

3.-Hem continuat defensant als treballadors i treballadores de la precarietat laboral.

EL PLE DE XERACO REITERA EL SEU MALESTAR DAVANT DE LES ETT’s

Dijous passat 27 de març la sessió plenària de l’Ajuntament de Xeraco votava per unanimitat la moció presentada per l’alcalde Francesc Serralta sobre el rebuig de les actuacions de les Empreses de Treball Temporal que operen en el sector citrícola de la Comunitat.

DURANT 2014 L’AJUNTAMENT DE XERACO INCREMENTA UN 16% LA CONTRACTACIÓ LABORAL.

 • Segons dades del SERVEF la població compta amb una taxa aproximada del 10% de desocupació.

 • Quasi un centenar de persones han sigut contractades a través del consistori durant l’exercici 2014.

El municipi de Xeraco és un dels qui millor afronta la crisi de tota La Safor en el que a ocupació es referix. Amb una població superior als 6.000 habitants i 415 parats registrats a principis de novembre l’activitat agrícola del municipi destinada, des de dècades a cítrics i hortalisses, així com a la manufacturació en els distints magatzems manté un nombrós contingent de persones contractades bona part de la temporada.

VUITENA. EDUCACIÓ.

L’equip de govern ha tingut molt clar que l’Educació Pública és la garantia de progrés del nostre alumnat i tenint en compte les condicions en les que es troben els centres de primària de Xeraco, s’ha decidit actuar en primer lloc en el CEIP Joanot Martorell, immoble fet “al comú” pels ciutadans a principis dels cinquanta i que a més d’un valor històric, té un valor sentimental perquè en ell ens hem format el 97% dels xeraquers i xeraqueres.

1. Haver pogut dedicar quasi 70.000 € a reformes i manteniment de les escoles dedicant-los a la rehabilitació del sostre, lavabos, façana i finestres dels dos edificis del CEIP Joanot Martorell.

2. S’han subvencionat a més de 80 famílies en ajudes per a llibres en els ensenyaments obligatoris de Primària i ESO. S’han concedit en dos anys més més de 16.000 € en concepte de beques per a estudiants que han acabat el batxiller i mamprenen estudis superiors.

NOVENA. SEGURETAT CIUTADANA

1.- Menys delictes registrats

Malgrat que l’assignatura pendent continua sent la violencia de génere amb una mitjana de 13 casos anuals, segons fonts de la Guàrdia Civil, l’índex de delictes contra la propietat ( furts i robatoris) es reflectix un baixada de fins a un 50% des del 2012. Esta dada, junt amb l’augment en un 6,3% en l’esclariment de tals delictes situa a Xeraco i contornada en un dels nivells més baixos de criminalitat de la província. La menor afluència de contingents estrangers que venien durant la campanya tarongera -instal·lats majoritàriament en apartaments de la Platja de Xeraco- junt amb una major pressió policial són les principals causes aparents de la reducció d’estes xifres. servicis públics que oferix l’ajuntament. Concretament l’acció policial ha anat dirigida:

 • Donar major informació i atenció al ciutadà que visita la platja, poble, i àrees de muntanya.

 • Major control dels nivells de contaminació acústica en espais públics en especial terrasses i bars sobretot en período estival.

 • Control més exhaustiu de la venda ambulant.

 • Evitar al màxim la proliferació de “botellots”.

2.- L’AJUNTAMENT DE XERACO ADQUIRIX UN NOU VEHICLE POLICIAL

 • El cotxe patrulla s’adquirix a través d’una operació de “Lísing”.

El parc mòbil de l’Ajuntament de Xeraco ja té un nou membre més. Es tracta d’un vehicle marca Renault Captur de recent fabricació que substituïx un altre model de la mateixa marca. Contínues han sigut les negociacions amb el concessionari ja que múltiples van ser les reparacions a què es va veure sotmés l’anterior vehicle. Gràcies a què encara mantenia el període de garantia de dos anys que exigix la llei les condicions del contracte han pogut millorar-se.

RESUM

ASPECTES A VALORAR COM A MÀXIM RESPONSABLE DE LA NOSTRA GESTIÓ

 1. Tindre la consciència ben tranquil·la d’haver fet la faena ben feta dins de les possibilitats econòmiques actuals.

 2. Haver aprovat i complit amb els pressupostos i gastant menys del que recaudem.

 3. Haver rebaixat el deute sense deixar de fer inversions. Un poble que no invertix és un poble mort.

 4. Haver reduït el termini de pagament de factures de 8 mesos que tenia el PP a només 23 dies. No ho dic jo, ho diuen els informes d’Intervenció i les empreses a qui comprem.

 5. Haver eixit del Pla d’Ajustos després d’un refinançament del deute a llarg termini.

 6. Haver pogut dedicar quasi 70.000 € de només 15.000 que n’haviem pressupostat a reformes i manteniment de les escoles.

 7. Haver donat més beques a estudis superiors i per a llibres que el PP que s’ho gastava en samarretes i copes als xiringuitos en la festa del Rall.

 8. Haver augmentat la despesa social i haver creat un clima de conscienciació col·lectiva fent events solidaris.

 9. Haver-nos preocupat del patrimoni mediambiental especialment el forestal, recuperant i netejant sendes per a poder utilitzar-les i consolidar un event com la MONTDUVER-ULTRATRAIL.

 10. Haver tingut només una denúncia de soroll a l’estiu 2014 quan un any abans les denúncies per soroll brutícia de platja i xiringuitos no cabien en una carpeta.

 11. Haver pogut contactar amb la gent, BUSCAR SOLUCIONS i valorar més els problemes del carrer i de les famílies.


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389