Governs amb Compromís

BALANÇ DE LEGISLATURA 2011-2015: GODELLA

En estos quatre anys de legislatura hem anat executant gran part dels projectes que duiem al programa electoral de Compromís i que després de comú acord amb PSOE i EU incorporarem al programa de govern. La caiguda d’ingressos provocada per la crisi econòmica i les restriccions pressupostaries del govern central, ens han impedit realitzar-ne altres. En tot este temps, solament el recolzament puntual de la Diputació ens ha permés disposar d’uns recursos externs necessaris

REFORMA DE L’AJUNTAMENT. Hem finalitzat la rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament, respectant la façana exterior i els elements estructurals protegits. Tot dins un edifici modern, funcional i accessible que permet donar millor servei al públic i en millors condicions de treball per als empleats municipals.

MANCOMUNITAT. Hem establit les primeres activitats conjuntes amb els pobles veïns, especialment amb Rocafort, amb qui ja hem celebrat proves esportives i Protecció civil, o amb Paterna i Burjassot el servei de bicicletes.

COMUNICACIÓ. Nous formats i nous continguts per a la web municipal i el Butlletí d’informació. En la web municipal ja es poden consultar les ordenances, obtenir certificats, descarregar formularis, consultar el PGOU i la programació cultural, esportiva o juvenil, conéixer les convocatòries de beques i ajudes o vore i escoltar plenaris i concerts. S’ha posat en marxa el portal de transparència per publicitar estos documents. Constitució del consell assessor de comunicació amb participació de tots els grups polítics i veïns.

Les associacions, entitats i clubs del municipi estan enllaçats en la web municipal. Hem fet el blog d’esports on clubs i escoles esportives penjen informació de les seues activitats i competicions.


CULTURA. Amb la rehabilitació de Villa Eugènia hem guanyat un espai expositiu immillorable, tant per a mostres de pintura i escultura, com per a concerts del premi Josefina Robledo de guitarra o per a música de cambra i coral. D’una altra banda la reforma del teatre cinema Capitoli, amb l’ampliació de l’escenari i la construcció d’una orquestra i d’un magatzem ens ha permés millorar les condicions per a la programació teatral i musical i abordar nous reptes com permetre oferir opera.

Dedicatòria d’una avinduda a nom d’Andreu Alfaro i instal.lació d’una escultura seua, en els accessos a Godella.


AGRICULTURA. S’han ampliat els horts d’oci municipals, amb un nou sector i noves parcel·les. Hem ampliat el mercat agrari de fruita i verdura fresca dels dissabtes, amb noves activitats que complisquen els requisits de venda directa i de respecte mediambiental . El projecte del “Museu agrari” que ubicarem en la torreta de Misildo, està ja redactat i pendent d’execució.

ECONOMIA I OCUPACIÓ. S’ha homologat la baremació, els requisits i les condicions de les diverses borses de treball municipals. S’han multiplicat les beques i els contractes de pràctiques en l’administració municipal. La ADL ha realitzat cursos de cooperativisme i formació per a desocupats. S’ha modificat el PGOU per permetre noves activitats comercials i industrial al polígon d’Obradors per a facilitar la instal·lació de noves empreses.

PERSONAL I ADMINISTRACIÓ. S’ha completat la revisió de la RPT (Relació de llocs de treball) municipal. S‘ha inclòs el valencià com a requisit, per aquelles places que per l’atenció al públic o per la necessitat de redactar documents així ho exigien. S’ha aprovat un organigrama administratiu consensuat amb sindicats i treballadors.

A diferència d’altres administracions Godella té tots els monitors culturals, esportius, jovenils i educatius amb contractes laborals degudament regularitzats i sha reconegut la condició de personal indefinit tot el personal laboral que complia els requisits legals establerts.

Hem contingut les despeses de personal, sense reducció de plantilla, ni cap acomiadament.

ESCOLA D’ADULTS. Malgrat les restriccions legals i pressupostaries imposades per l’administració central, no solament s’ha mantingut l’oferta de cursos anteriors sino que s’han ofertat activitats noves com idioma francés i s’ha incrementat els grups per atendre la demanda de formació.

CONSERVATORI I ESCOLA DE MUSICA. S’han anat ampliant progressivament els cursos, amb incorporació de nou professorat i nous instruments. S’ha dotat l’edifici de calefacció i d’una plaça de conserge.

PLANS SECTORIALS: Aprovats el pla d’igualtat de Godella i el Pla de Mobilitat Urbana.

URBANISMEAmpliació carril-bici. Asfaltat de carrers i camins rurals. Passos de vianants i ressalts adadptats a persones amb mobilitat reduïda. Senyalització viària. Millora d’enllumenat amb bombetes de baix consum. Redones d’accés a crta de Bétera i polígon d’Obradors. Aprovat el Pla Especial de Les Pedreres que regula els usos d’este espai públic i protegeix els seus elements més destacables.

RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ DE CONTRACTES MUNICIPALS
Servei de jardineria. Servei de recollida de fem i neteja viària. Servei de cafeteria de poliesportiu i pavelló. Servei de piscina descoberta. Servei de piscina coberta
Servei d’autobus municipal.

ESPORTS. S’han renovat insta.lacion esportives, per adaptar-les a l’accés de discapacitats.

S’han subsanat les deficiències de les insta.lacions esportives en matèria de calefacció, aigua calenta, electricitat, cistelles i porteries, xarxes, grades, parquet… S’ha comprat material esportiu amb ajuda de Diputació.

Adaptació del frontó per a poder jugar a una nova modalitat de pilota: One Wall

Hem posat en marxa un blog d’esports on els clubs i les distintes escoles van posant informació sobre les seues activitats

EDUCACIÓ. Constitució del consell d’educació, per aquelles activitats extraescolars i temes que no són competencia del consell Escolar municipal. Ajudes per llibres i material escolar. Activitats educatives i lúdiques ofertades a escoles, com la unitat didàctica de V.A.Estellés. L’elecció de Godella per a la celebració de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord.

PARC DE LA DEVESA. Ens hem trobat amb un conflicte que s’arrossega des de fa 25 anys, i una sentencia, injusta però inapelable, que comdemnava a l’ajuntament a expropiar i a pagar a la Congregació 11 milions d’euros més interessos.

Les gestions fetes per Eva Sanchis quan va assumir l’alcaldia i es va reunir amb les parts implicades, ha permés tancar un acord assumible per tots i ratificat el 26/02/2015 pel plenari de l’Ajuntament (amb els vots de Compromis, PSOE i PP i el vot contrari de EUPV).

L’acord aconseguit rebaixa substancialment la superficie a expropiar i el preu a pagar fins a 7.200.000 euros i fraccionar el pagament en 15 anys. Permetrà a Godella gaudir d’una zona verda de més de 16.000 m2 i es podrà pagar, sense pujar els impostos als ciutadans, sense acomiadar personal i sense reduir serveis públics municipals. També fruit de les negociacions de l’alcaldessa amb la universitat Catolica, s’afegiran a neste parc 4.000 m2 de zona verda, propietat de l’Arquebisbat, pendents d’expropiar des de 1990.


Governs amb Compromís

[email protected] / (+34) 963 876 389